Od listopada 2023 roku można składać wnioski o pomoc w postaci produktów żywnościowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Od listopada 2023 roku można składać wnioski o pomoc w postaci produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023
Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych od grudnia 2023 roku do października 2024 roku. Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 20-10-2023 08:20 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 11-12-2023 11:11

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry