Świadczenie ,, Za Życiem ''

obraz za życiem.png

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodziny do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Kto może skorzystać z uprawnień:

1) każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

2) rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo o nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

3) kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

4) kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

5) kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

 • poronienia,
 • urodzenia dziecka martwego,
 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

 

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

 

Inne należne uprawnienia:

1.Okres okołoporodowy

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej.
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej.
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne).

 

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki.
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

 

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje?

 • matce dziecka
 • ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka

 

Wysokość świadczenia: 4000 zł, wypłacane jednorazowo

Kryterium dochodowe

Przyznania świadczenia nie uzależnia się od dochodu.

Kiedy można się ubiegać?

W ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka

Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej do 10 tygodnia ciąży do porodu
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
   

     PDFWniosek Za życiem.pdf (694,06KB)

     DOCXZaświadczenie lekarskie które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.docx (13,76KB)

     PDFZaświadczenie lekarskie.pdf (234,70KB)
 

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 03-11-2023 08:14 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 03-11-2023 08:39

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry