Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 -2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021 PLUS

CELEM PROGRAMU  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach  w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 - sierpień 2022, jej celami szczególnymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej  składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz innych źródeł, na potrzeby udzielenia pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: luty 2023 - sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej ( OPL ) na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych ( posiłków ) i dlatego też trafić będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej ( określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane  osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.Sposób kwalifikacji :

  •  OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgodny tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej . Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

 

 

NAZWA ARTYKUŁU

 

 

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

( KG/L)

 

ILOŚĆ KG NA OSOBĘ

 

CUKIER BIAŁY

 

2

 

1

 

2,00

 

MAKARON JAJECZNY

 

4

 

0,5

 

2,00

 

MLEKO UHT

 

2

 

1

 

2,00

 

OLEJ RZEPAKOWY

 

2

 

1

 

2,00

 

POWIDŁA ŚLIWKOWE

 

1

 

0,3

 

0,3

 

SZYNKA WIEPRZOWA

 

3

 

0,3

 

0,9

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych ( co najmniej 3 ) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego , zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad - w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych ( np. catering)

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby , nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (do ok. 7,36 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

 

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 03-11-2023 12:41 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 29-04-2024 08:34

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry