Świadczenie pielęgnacyjne od 01-01-2024 r.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OD 01-01-2024 R.

Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.


W przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na dotychczasowych zasadach mogą w dalszym ciągu pobierać w.w świadczenie.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zachowują również osoby w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli wniosek o nowe orzeczenie został złożony w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a wniosek o  świadczenie pielęgnacyjne zostało złożone w terminie 3 miesięcy od wydania nowego orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

Już złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie podlegało zwrotowi wraz z odsetkami  jeżeli osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne.

PDFwzór wniosku - świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujacych do 31 grudnia 2023.pdf (235,49KB)
PDFwzór wniosku - świadczenie pielegnacyjne na zasadach obowiązujacych od 01-01-2024 r..pdf (1,06MB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)
 

 

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 11-12-2023 11:16 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 11-12-2023 11:24

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry