BON ENERGETYCZNY od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

BON ENERGETYCZNY 2024 r.

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.

Aby otrzymać bon energetyczny należy złożyć wniosek osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023 r.

Bon energetyczny przysługuje:

  1.  osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
  2.  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1.    300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2.    400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3.    500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4.    600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1.    600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2.    800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3.   1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4.   1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

  Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

DOCXWniosek_bon_energetyczny_2024_r.-1.docx (60,07KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,13KB)

Bon energetyczny.jpeg

Opublikował(a): Sylwia Kruża Data publikacji: 24-06-2024 10:33 Modyfikował(a): Sylwia Kruża Data modyfikacji: 09-07-2024 08:04

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry