Czyste powietrze

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU - CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (2018-2029)

lg-b-nowe możliwości uzyskania dofinansowania.jpeg

„Czyste powietrze” jest to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Aby otrzymać dotację konieczne jest m.in. pozyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które dla mieszkańców Gminy Walce wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach.

Żądanie wydania w/w zaświadczenia składa się zgodnie z właściwością miejscową tj. zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się.

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można złożyć w tut. Ośrodku osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

DOCHÓD GOSPODARSTWA DOMOWEGO ustala się w oparciu o art.3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.

Aktualnie uwzględnia się dochody osiągane przez gospodarstwo domowe w roku 2022.

Wydane zaświadczenie wskazuje wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

 

Uwzględnia się GOSPODARSTWO DOMOWE :

- JEDNOOSOBOWE – osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca

- WIELOOSOBOWE - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia -Czyste powietrze.pdf (515,86KB)
 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:20

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry