Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

xhands-5981451280-740x414-1642061929.jpeg

 

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

 

Na jaki okres?

Świadczenie ustalane jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 30 października następnego roku kalendarzowego

Wysokość świadczenia: 620 zł miesięcznie

Kryterium dochodowe:

Świadczenie przysługuje, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł.

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

2) rezygnują z zatrudnienia;

  • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kiedy nie przysługuje?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

  • ma ustalone prawo do emerytury lub rent i innych świadczeń emerytalno-rentowych;
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej,  z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

PDFWniosek o ustalenie prawa do Specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf (417,00KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WALCACH.docx (15,04KB)
 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12-10-2021 08:25

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry