Dokumenty

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego;
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
- orzeczenie o niepełnosprawności;
- zaświadczenie ze szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
- zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
- informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
- kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
- kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemców;
- kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców dziecka;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej i pobranym
  zasiłku rodzinnym

Data publikacji: 12-10-2021 08:28

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry