Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus dla osób których członkowie rodzin pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych

Wnioski o wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus dla mieszkańców gminy Walce przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach. Jednak w przypadku rodzin, w których osoby pracują za granicą, takie wnioski do rozpatrzenia przekazywane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Zadaniem ROPS będzie ustalenie, czy w danym przypadku mają zastosowanie przepisy o tzw. koordynacji świadczeń, czyli: czy i w jakim kraju i w jakiej wysokości dana osoba takie świadczenie pobiera. Postępowanie takie kończyć się będzie decyzją ROPS, czy w danym przypadku wypłacać świadczenie w Polsce.

 

Wszystkie kraje UE oraz tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają wiedzę, jaki koszyk świadczeń socjalnych czy rodzinnych obowiązuje w danym państwie. Wszystkie te kraje będą też miały wiedzę o tym, iż w Polsce zostało wprowadzone świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Instytucje odpowiadające za wypłatę takich świadczeń w danym kraju będą w związku z tym domniemywać, iż pracujący w ich kraju obywatel polski będzie dostawał takie świadczenie w Polsce. W związku z tym kraj, w którym ten człowiek pracuje, będzie chciał mu pomniejszyć swoje świadczenia, bo będzie starał się bronić swojego budżetu.

W związku z tym rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą, powinny składać wnioski w Polsce o wypłatę świadczenia w ramach programu 500 plus. To pozwoli im mieć np. świadczenie w Polsce i za granicą.

Świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie- tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Wysokość świadczeń na dzieci różni się w różnych państwach. W Niemczech jest np. wyższa niż w Polsce, ale w Holandii już nie. Ważne jest też, że w wielu państwach, do których zarobkowo wyjeżdżają Polacy ( np. w Niemczech), wypłacane są także świadczenia na pierwsze dziecko- co w Polsce zależne będzie od kryterium dochodowego. Rodziny pracujących w Niemczech osób będą mogły pobierać tam pieniądze z tego tytułu. Dlatego ważne jest, aby rodzic będący w Polsce, złożył wniosek o świadczenie z programu 500 plus choćby po to, aby otrzymać w Polsce decyzję odmowną ws. wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko.

Zgodnie z przepisami unijnymi, pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

W przypadku, gdy mąż- obywatel polski- pracuje za granicą, np. w Niemczech, a żona nie pracuje w Polsce, to pierwszeństwo do wypłaty świadczeń będzie miał kraj, w którym wykonywana jest praca. Jeśli natomiast rodzice dzieci pracują w dwóch różnych krajach- np. matka w Polsce, a ojciec w Niemczech- to pierwszeństwo w kwestii wypłaty świadczeń będzie miał kraj, w którym mieszkają dzieci. Jeśli dzieci są z mamą w Polsce, to rodzina taka otrzyma w Niemczech dodatek dyferencyjny, czyli świadczenie pomniejszone o kwotę wypłaconą przez Polskę. Rodzice jednak na tym nie stracą, gdyż zgodnie z przepisami otrzymają najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.

Data publikacji: 12-10-2021 08:33

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry