Schronienie

SCHRONIENIE

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Osobą bezdomną zgodnie z art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach udziela wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym z gminy Walce.

FORMY POMOCY:
 

Świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w naturze
 • sprawienie pogrzebu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • schronienie
 • posiłek
 • niezbędne ubranie i obuwie

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek celowy
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek stały

Praca socjalna:

 • pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności
 • pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego
 • pomoc w uzyskaniu świadczenia rentowego ZUS lub emerytalnego
 • pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
 • pomoc w zakresie ochrony zdrowia
 • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej
 • pomoc w przeprowadzeniu specjalistycznych badań
 • kontakt z lekarzem , pielęgniarką ,
 • pomoc w zorganizowaniu leków ,
 • praca motywacyjna z osobą bezrobotną
 • pomoc w formie środków higienicznych
 • wsparcie w postaci pomocy psychologicznej
 • pomoc prawna

 

Data publikacji: 12-10-2021 09:16

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry