Zespół Interdyscyplinarny

Zgodnie z zarządzeniem nr OR.120.27A.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach:

 1. Sylwester Klimowicz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

 2. Marzena Brzozowska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

 3. Anna Wollny – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach

 4. Diana Drapała - przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach

 5. Konrad Stafin – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

 6. Łukasz Borończyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

 7. Aleksandra Muszyńska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach

 8. Katarzyna Kopacz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach

 9. Mariola Triebler – przedstawiciel Publicznego Przedszkola w Walcach

 10. Patrycja Segrodnik – przedstawiciel Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

 11. Ewelina Filipowska – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Caritas Brożec

Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87


Co zrobić w sytuacji kryzysowej?

Przemoc jest problemem często spotykanym w rodzinie i dotyczy dużej ilości osób (szczególnie kobiet i dzieci). Jest przestępstwem ściganym przez prawo a nie sprawą rodzinną. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nic nie usprawiedliwia przemocy, nawet alkohol. W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję.

Szczególne nasilenie aktów przemocy może nastąpić teraz, w sytuacji przymusowych ograniczeń i obostrzeń, kwarantanny, dlatego, jeżeli dochodzi do przemocy:

 • Zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji.

Kontakt telefoniczny: 77 4 660 660 poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.15 – 15.15

kontakt e – mail:

 • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę.
 • Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie tzw. Niebieskiej Karty a w sytuacji „bez wyjścia” możesz pod eskortą zostać przywieziona(ny) do Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zabierz ze sobą wszystkie ważne dla Ciebie dokumenty).
 • Jeżeli zostałaś pobita(ty), jeśli zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o obdukcję/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • jeżeli widzisz, że Twoje dzieci nie radzą sobie w sytuacji przemocy wskaż im numer telefonu:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,  pomoc dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Opracuj Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej, przydatny również w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 

Gdzie można szukać pomocy na terenie województwa opolskiego?

Jeżeli zagrożone jest zdrowie i życie osób doznających przemocy domowej ... na terenie woj. opolskiego funkcjonują dwa specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20a (wejście od ul. Sosnkowskiego)
tel. 77 4556390, . 77 4556391, 774556392

Czynne od poniedziałku do piątku

 w godz. 8.00-20.00,      (schronienie całodobowo).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4
tel. 77 483 33 23, 77 481 02 82

Godziny pracy od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 19.00,       (schronienie całodobowo).

Zadaniem Zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań ww instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkętnym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w  środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osob stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty".

Zadania grupy roboczej:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystapienia przemocy w rodzinie,'
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do aktów przemocy domowej oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, które doznają przemocy mogą zgłosić ten fakt bezprośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który skieruje sprawę do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu podjęcia stosownych działań.

Problem występowania przemocy można tez zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, przedstawicielowi służby zdrowia, czy przedstawicielowi oświaty czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – którzy ustawowo są zobowiązani do wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty".

 

Nie bądź obojętny!!! O każdym fakcie występowania przemocy w rodzinie informuj instytucje!!!

Data publikacji: 19-10-2021 20:59

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry