Zespół Interdyscyplinarny

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr OR.120.27A.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2023 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach, w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach wchodzą:

 1. Sylwester Klimowicz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
 2. Marzena Brzozowska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
 3. Anna Wollny – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach
 4. Konrad Stafin – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
 5. Łukasz Borończyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
 6. Aleksandra Muszyńska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
 7. Katarzyna Kopacz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
 8. Mariola Triebler – przedstawiciel Publicznego Przedszkola w Walcach
 9. Patrycja Segrodnik – przedstawiciel Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich
 10. Ewelina Filipowska – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Caritas Brożec

Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87


Co zrobić w sytuacji kryzysowej?

Przemoc jest problemem często spotykanym w rodzinie i dotyczy dużej ilości osób (szczególnie kobiet i dzieci). Jest przestępstwem ściganym przez prawo a nie sprawą rodzinną. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nic nie usprawiedliwia przemocy, nawet alkohol. W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję.

Szczególne nasilenie aktów przemocy może nastąpić teraz, w sytuacji przymusowych ograniczeń i obostrzeń, kwarantanny, dlatego, jeżeli dochodzi do przemocy:

 • Zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji.

Kontakt telefoniczny: 77 4 660 660 poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.15 – 15.15

kontakt e – mail:

 • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę.
 • Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie tzw. Niebieskiej Karty a w sytuacji „bez wyjścia” możesz pod eskortą zostać przywieziona(ny) do Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zabierz ze sobą wszystkie ważne dla Ciebie dokumenty).
 • Jeżeli zostałaś pobita(ty), jeśli zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o obdukcję/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • jeżeli widzisz, że Twoje dzieci nie radzą sobie w sytuacji przemocy wskaż im numer telefonu:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,  pomoc dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Opracuj Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/6721/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

 

Gdzie można szukać pomocy na terenie województwa opolskiego?

Jeżeli zagrożone jest zdrowie i życie osób doznających przemocy domowej ... na terenie woj. opolskiego funkcjonują dwa specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20a (wejście od ul. Sosnkowskiego)
tel. 77 4556390, . 77 4556391, 774556392

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00,      (schronienie całodobowo).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu ul. Skarbowa 4 tel. 77 483 33 23, 77 481 02 82

Godziny Pracy od poniedziałku do piątku  od 7-19 ( schronienie całodobowo )

Osoby i rodziny, które doznają przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej, który skieruje sprawę do Zespołu Interdyscyplinarnego w celu podjęcia stosownych działań.

Problem występowania przemocy można tez zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, przedstawicielowi służby zdrowia, czy przedstawicielowi oświaty czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – którzy ustawowo są zobowiązani do wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty".

 

Nie bądź obojętny!!! O każdym fakcie występowania przemocy domowej informuj instytucje!!!

 

Data publikacji: 19-10-2021 20:59

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry