Podstawa Prawna Działania

Zarządzenie  Nr  Or. 120. 23. 2017  Wójta Gminy Walce z dnia 16 sierpnia 2017r.  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.

Uchwała Nr VI/ 46/ 2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie” szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” ( Dz. U. z dnia 3 października 2011 r. )

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. ze zm. ),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334 Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie D.U. 2011.81.448

Data publikacji: 19-10-2021 20:59

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góryPrzewiń do góry